افکاری بر وزن سکوت

نوشته ها همه از آرشیو شخصی نویسنده هستند و نویسنده رضایتی بر کپی شدنشان ندارد .

افکاری بر وزن سکوت

نوشته ها همه از آرشیو شخصی نویسنده هستند و نویسنده رضایتی بر کپی شدنشان ندارد .

افکاری بر وزن سکوت

اینجا افکاری تب زده آرمیده اند
با احتیاط میان واژه ها قدم بزنید .
📜 سفیر سلامت
☀️ خورشید صدایم کنید
🌙 هرچند نامم ماه معنی می‌دهد.
📷عکاسی را دوست دارم
📝 نوشتن را زندگی میکنم
I might be a writer

شاید لازم باشد اینجا هم بگویم
نوشته ها همه از آرشیو شخصی نویسنده هستند و نویسنده رضایتی بر کپی شدنشان ندارد .

بایگانی افکار
آخرین نظرات
  • ۲۲ خرداد ۹۶، ۲۱:۲۵ - قالب رضا
    :)
  • ۲۱ خرداد ۹۶، ۱۷:۳۴ - سام نجفی نیا
    ++
  • ۲۰ خرداد ۹۶، ۱۵:۱۱ - محمدرضا مهدیزاده
    (:

اینجا بی سوادی که خواندن و نوشتن می داند افکارش را با سکوت فریاد می زند 

اینجا حریم امن افکار من است 

هذیانات ذهنی ام را نقد نکنید آنارشی های افکاری ام را قضاوت نکنید و در یک جمله اجازه دهید سکوت بر این افکار شوریده حاکم باشد 

برخی حرفهایم بر این صفحه مجازی شاید هیچ گاه بر زبانم ننشینندو برای همیشه در پستو های ذهنم تلنبار شوند 

همه نوشته ها در لحظه حال نوشته نمی شوند خیلی ها در گذشته نوشته شده اند و بعد ها در این وبلاگ ثبت می شوند 

خورشید اسمی است مستعار یادگار روزهای شیرین دبیرستان

کلا ادم شاد و بشاش و با انرژی مثبتی هستم . اما منم یک انسان هستم که همه حالت های مختلف مثل خشم ، ناراحتی رو هم تجربه میکنم .

پس طبیعی است که بر اساس حالت روحی ام بک گراند نوشته هام تغییر کنه .

با همه این حرفها معتقدم برخی حرف ها برای نگفتن اند برای شنیده نشدن . 

اصلا رسالت برخی حرف ها ماندن گوشه ذهن است .

این حرف ها این افکار حرمت ویژه ای دارند ، به زبان و به قلم که بیایند گویی تباه شده اند.

ذهنی دارم که دوست دارد مداوم واژه خلق کند.لازم نیست همه نوشته هایم را جدی بگیرید. برخی چیزی جز بازی افکار و واژه ها با چاشنی تخیل نیستند.#خورشیدبانو